Mobilne Led lampe (Exinlight)

Baterijske LED lampe sa postoljem se koriste za rad u uskim prokopima, šahtama, spremnicima, za vatrogasce, naftne platforme, hitne intervencije, itd.